Polityka prywatności

Terminologia i skróty

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”).

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Snow&Surf spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000158610 nr NIP 521 22 06 507, nr Regon 012440126, z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 119 oraz numerem kontaktowym (+48 22) 844 99 99  (zwany dalej „sklepem internetowym”).

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Proszę napisać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

Adres e-mail: p.szlazak@snowandsurf.pl

Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Piotr Szlązak Snow&Surf Sp. zo. o., Al. Niepodległości 119 02-585 Warszawa

 

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Otrzymaliśmy je podczas składania zamówienia w sklepie internetowym.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez sklep internetowy?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania:

1. kontaktowania się w celach realizacji złożonego zamówienia

2. obsługi reklamacji.

3. dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

4. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 4 i 5, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a)      ING Bank Śląski S.A.
b)     Twisto Polska sp. z o.o. 

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

- nazwisko i imię, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

- danych firmy (w przypadku konta dla firmy)

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

 

Jeżeli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo powyższych danych osobowych, niestety sklep internetowy nie będzie mógł realizować zamówienia.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail wskazanego poniżej.

 Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektorat Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Jak usunąć dane osobowe?

Po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych nie będziemy przetwarzać Twoich danych. Wyjątek stanowią: trwające dochodzenie ewentualnych roszczeń przed sądem oraz sytuacje, w których przepisy krajowe, unijne lub prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usunięcie danych osobowych następuje na skutek usunięcia konta użytkownika, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Wdrożone szyfrowanie danych oraz wewnętrzne środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych minimalizują możliwość naruszenia bezpieczeństwa danych.

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Administratora Danych oraz przetwarzających, z którymi ściśle współpracujemy.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Usługodawca udostępnia dane osobowe tylko tym podmiotom, które są upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, np. organom ścigania.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejski Obszar Gospodarczy?

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki Cookies?

Sklepy internetowe prowadzone przez firmę Snow&Surf Sp.zo.o. takie jak snowboardshop.pl, myski.pl, mybike.pl używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych wyłącznie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone dane dotyczą adresu IP, wykorzystywanej przeglądarki, systemu operacyjnego, języka, lokalizacji, dostawcy internetu, informacji o dacie i czasie oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą nam do sprawdzania i monitorowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych witryn, by usprawniać funkcjonowanie serwisów, zapewniając bezproblemową i bardziej efektywną nawigację. Monitorowanie informacji o użytkownikach dokonywane jest za pomocą narzędzia Google Analitics, rejestrującego zachowanie użytkowników na stronie.

Cookies identyfikuje użytkowników, dzięki czemu dopasowuje nasze witryny do Twoich potrzeb. Pliki te zapamiętują Twoje preferencje oraz umożliwiają dopasowanie wyświetlanych na Twoich urządzeniach reklam. Stosujemy pliki cookies, by gwarantować najwyższy standard wygody naszych serwisów, a zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie wewnątrz firmy Snow&Surf Sp.zo.o. w celu optymalizacji działań.

Na naszych witrynach wykorzystujemy następujące pliki cookies:

- „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisów, np. uwierzytelniające, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;

- pliki cookies pozwalające zachować bezpieczeństwo, wykorzystywane w celu wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

- „wydajnościowe” umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron składających się na nasze witryny;

- „funkcjonalne” zapamiętujące wybrane przez Użytkownika ustawienia;

- „reklamowe” umożliwiające dostarczanie dostosowanych do zainteresowań treści reklamowych.

 

Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub dostosować opcje gromadzenia cookies zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Na następującej stronie znajduje się instrukcja zarządzania plikami cookies: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

 

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbieramy jedynie w miejscach, w których Użytkownik wyraźnie wyraził zgodę podczas wypełniania formularza. Dane te wykorzystujemy i zachowujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania ich celu.

 

Zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych
w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl